Total Pageviews

Friday, May 25, 2012

Panem et circenes!

Polahko skupljajući novinarska iskustva, shvatam da je danas veoma teško biti čitan novinar/autor. U sistemu poremećenih vrijednosti, teško je zadovoljiti masu. Dobar istraživački tekst ne cijeni se onoliko koliko bi trebao. U sistemu u kojem je teško odrediti krajnosti dobro i zlo, još je teže balansirati između njih. Često postavljam pitanje koje su to temeljne vrijednosti naše ere? Da li ljudi još uvijek vjeruju u pravu ljubav, pravo prijateljstvo, da li njeguju odnose sa obitelji i susjedima? Većina ovih pitanja ostaje neodgovorena.

Sve jasnija je činjenica da se naš narod zadovoljava, pa rekla bih i vodi starom latinskom izrekom "Panem et circenes", samo što su je malo proširili, naime ona kod nas glasi "Hljeba, igara i nacional" (nije bitno čega interesa ili ugroženosti ili nacije, ma samo da ima taj korijen).
Živim za dan kad će se ljudi na ovim prostorima prestati obazirati na ove riječi, kada im više niko neće prodavati istinu, nego će je oni sami spoznavati!
Možete pirhvatiti ili odbaciti moje mišljenje, ali ono neće nestati. Nije loš vakat, loši su ljudi....